سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

فرهنگی و مذهبی

اقامه نماز

امر به معروف و نهی از منکر

عفاف و حجاب

 

نظرسنجی